Ogłoszenia o naborach

" alt="">

Od 1 lipca br. ruszamy z naborami!

Nabór I Rozwój drobnej przedsiębiorczości- liczba nowych podmiotów gospodarczych

Forma wsparcia:

Pomoc na realizację operacji ma postać:

Podejmowanie działalności gospodarczej- premia w wysokości 50 tys. zł (wypłacana w dwóch transzach po spełnieniu zobowiązań wynikających z umowy przyznania pomocy: pierwsza transza w wysokości 80 %; druga transza w wysokości 20%).

Termin składania wniosków: 01.07.2021 r. – 15.07.2021 r. do godziny 14.00.
Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania „Górna Prosna”, Sternalice 81, 46-333 STERNALICE.

Wnioski należy składać osobiście (albo przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną).

Wysokość limitu środków: 76 331,94 EUR indykatywnie w przeliczeniu po kursie 4,00 PLN/EUR limit środków wynosi 305 327,76 zł.

Ograniczenia w wysokości kwoty pomocy- maksymalna kwota pomocy dla jednego beneficjenta wynosi  50 000,00 zł.

Ogłoszenie o naborze:

DO POBRANIA

Nabór II Rozwój drobnej przedsiebiorczosci- liczba wspartych podmiotów gospodarczych

Forma wsparcia:

Pomoc na realizację operacji ma postać:

Rozwijanie działalności gospodarczej –  refundacja maksymalnie 60% wartości kosztów kwalifikowalnych lecz nie więcej niż 300 tys. zł.

Termin składania wniosków:  01.07.2021 r. – 15.07.2021 r. do godziny 14.00.
Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania „Górna Prosna”, Sternalice 81, 46-333 STERNALICE.

Wnioski należy składać osobiście (albo przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną).

Wysokość limitu środków: 48 408,65 EUR indykatywnie w przeliczeniu po kursie 4,00 PLN/EUR limit środków wynosi 193 634,60 zł.

Ogłoszenie o naborze:

DO POBRANIA

Nabór III Rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury turystycznej, sportowo – rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc spotkań

Forma wsparcia:

Pomoc na realizację operacji ma postać refundacji kosztów kwalifikowalnych w wysokości:

  • 60% – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 Prawo przedsiębiorców;
  • 90% – w przypadku pozostałych podmiotów;
  • nie wyższej niż 63,63% – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

Termin składania wniosków:  01.07.2021 r. – 15.07.2021 r. do godziny 14.00.
Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania „Górna Prosna”, Sternalice 81, 46-333 STERNALICE.

Wnioski należy składać osobiście (albo przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną).

Wysokość limitu środków: 49 043,66 EUR indykatywnie w przeliczeniu po kursie 4,00 PLN/EUR limit środków wynosi 196 174,64 zł.

Ogłoszenie o naborze:

DO POBRANIA