Kolejne spotkanie Grupy Roboczej.

" alt="">

W dniu 01.12.2022 r. o godz. 14:00 w Sali sesyjnej  UG wRudnikach odbyło się spotkanie grupy roboczej dotyczące przygotowania nowej […]

W dniu 01.12.2022 r. o godz. 14:00 w Sali sesyjnej  UG wRudnikach odbyło się spotkanie grupy roboczej dotyczące przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Górna Prosna” na lata 2023 – 2027.

Pierwszy punkt spotkania – omówienie materiałów wypracowanych podczas pierwszego spotkania grupy roboczej oraz wyniki przeprowadzonej ankiety.

Drugi punkt spotkania – badanie fokusowe w formie wywiadu grupowego. Dyskusja odbyła się na temat lokalnych potrzeb i kierunków rozwoju, a także konkretnych celów, przedsięwzięć oraz wskaźników realizacji.  Dyskusja była prowadzona przez moderatora – Krzysztofa Wranę.

Trzeci punkt spotkania – podsumowanie badania fokusowego. dyskusja dot. ewentualnych modyfikacji wstępnego szkicu celów, przedsięwzięć i wskaźników.

Dziękujemy!