Data publikacji: 8 grudnia 2022

Kolejne spotkanie Grupy Roboczej.

W dniu 01.12.2022 r. o godz. 14:00 w Sali sesyjnej  UG wRudnikach odbyło się spotkanie grupy roboczej dotyczące przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Górna Prosna” na lata 2023 – 2027.

Pierwszy punkt spotkania – omówienie materiałów wypracowanych podczas pierwszego spotkania grupy roboczej oraz wyniki przeprowadzonej ankiety.

Drugi punkt spotkania – badanie fokusowe w formie wywiadu grupowego. Dyskusja odbyła się na temat lokalnych potrzeb i kierunków rozwoju, a także konkretnych celów, przedsięwzięć oraz wskaźników realizacji.  Dyskusja była prowadzona przez moderatora – Krzysztofa Wranę.

Trzeci punkt spotkania – podsumowanie badania fokusowego. dyskusja dot. ewentualnych modyfikacji wstępnego szkicu celów, przedsięwzięć i wskaźników.

Dziękujemy!

Przejdź do strony


Logo Unii Europejskiej
Logo Leader
Logo Górnej Prosny
Logo PROW
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020