Miło, intensywnie, blisko i smacznie – czyli jak realizować Lokalną Strategię Rozwoju i się nie nudzić!

" alt="">

Tymi czterema wyrazami możemy określić to co działo się u nas w 2021 roku. MIŁO? No tak miło jest zawsze… […]

Tymi czterema wyrazami możemy określić to co działo się u nas w 2021 roku. MIŁO? No tak miło jest zawsze… wiadomo! INTENSYWNIE? Oczywiście! Rok 2021 to przede wszystkim  kolejny okres wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju realizowanej przez Lokalną Grupę Działania „Górna Prosna”.   Dzięki swoim działaniom z zakresu wsparcia rozwoju lokalnego oraz aktywizacji mieszkańców obszaru stowarzyszenie przyczyniło się do realizacji celu swojej działalności. W lipcu ogłosiliśmy trzy nabory w następujących zakresach tematycznych:

  • rozwój drobnej przedsiębiorczości – liczba nowych podmiotów gospodarczych.
  • rozwój drobnej przedsiębiorczości – liczba wspartych podmiotów gospodarczych.
  • rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury turystycznej, sportowo – rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc spotkań.

W ramach tych naborów wpłynęło łącznie 17 wniosków z czego 10 zostało wybranych do dofinansowania. Nowe miejsca pracy, rozwój firm, upiększanie miejsc spotkań to tylko namiastka tego co powstanie dzięki 695 137,00 zł czyli łącznej kwocie wsparcia projektów. Na chwilę obecną kilka wniosków jest w trakcie uzupełnień. W przyszłym roku także zostaną ogłoszone nabory na takie przedsięwzięcia jak:

– rozwój drobnej przedsiębiorczości w ramach podejmowania działalności gospodarczej,

– rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury turystycznej, sportowo – rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc spotkań,

– promocja obszaru i ochrona dziedzictwa lokalnego,

– wsparcie rozwoju kapitału społecznego.

Od początku wdrażania LSR podpisano 63 umowy.  Łączna kwota umów opiewa na ok. 4 917 338,00 zł, co stanowi ok. 72,06 % całego budżetu na realizację zadań w ramach LSR.

Do zadań Lokalnej Grupy Działania należy również aktywizacja lokalnej społeczności oraz promocja obszaru LGD. W ramach powyższego zadania zrealizowaliśmy dwu dniowy wyjazd studyjno – szkoleniowy do LGD Partnerstwo Izerskie. W wyjeździe uczestniczyło 50 osób. Byli to mieszkańcy gmin: Gorzów Śląski, Praszka,Radłów i Rudniki, w tym: przedstawiciele grup odnowy wsi, sołtysi, KGW, mieszkańcy aktywnie działający na rzecz rozwoju swoich miejscowości, przedstawiciele stowarzyszeń działających na terenie LGD, osoby prowadzące działalność gospodarczą,osoby z grup defaworyzowanych oraz członkowie stowarzyszenia LGD „Górna Prosna”. Prócz tego, w ramach naszego Planu działania, ciągle się dla Was kształcimy i podnosimy swoje kompetencje uczestnicząc w wielu spotkaniach, szkoleniach warsztatach.

Jednakże nie tylko PROW-em żyliśmy. Od kwietnia ruszyliśmy z projektem w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Śladem sołectw Górnej Prosny. Konkurs na najaktywniejsze sołectwo, konferencja podsumowująca a przede wszystkim wspaniała publikacja. BLISKO… tak właśnie możemy określić wartość dodaną tegoż projektu. Poznaliśmy  wszystkie nasze sołectwa na czele ze wspaniałymi sołtysami oraz wieloma wspaniałymi ludźmi i zakątkami. SMACZNIE… smacznie na pewno będzie dzięki kolejnej naszej publikacji Smaki Górnej Prosny – wydawanej w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie propagowania idei „Opolskie ze smakiem”. Stworzyliśmy górnoprośniański stół lokalnych potraw, nierzadko wyjątkowych i jedynych w swoim rodzaju, stanowiących cenne dziedzictwo naszego rejonu. Mamy nadzieję, że dzięki niej, chociaż część z tych przepisów uda się ocalić od zapomnienia.