Data publikacji: 19 października 2023

Kolejny projekt z KSOW dobiega końca.

Nurtem od źródełka to wspaniała, edukacyjna gra planszowa.

Już niedługo trafi do wszystkich Naszych szkół oraz innych podmiotów z terenu LGD.

Zagrajcie z nami po raz kolejny!!!

Przejdź do strony


Logo Unii Europejskiej
Logo Leader
Logo Górnej Prosny
Logo PROW
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020