Data publikacji: 16 czerwca 2021

Kolejne szkolenia dla wszystkich organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w Województwie Opolskim!

Serdecznie zapraszamy! Szkolenia są bezpłatne.

Aby uczestniczyć w szkoleniach należy się zapisać się na stronie https://bit.ly/3zrMISK

Przejdź do strony


Logo Unii Europejskiej
Logo Leader
Logo Górnej Prosny
Logo PROW
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020