Kolejne spotkanie Grupy Roboczej.

" alt="">

Jednym z tematów ostatniego spotkania grupy roboczej w dniu 18.04.2023 r. było przygotowanie propozycji celów i przedsięwzięć do nowej Lokalnej […]

Jednym z tematów ostatniego spotkania grupy roboczej w dniu 18.04.2023 r. było przygotowanie propozycji celów i przedsięwzięć do nowej Lokalnej Strategii Rozwoju w perspektywie 2023-2027.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie opinii i uwag do przedstawionej propozycji zawartej w załączniku.

Sugestie i uwagi można zgłaszać telefonicznie pod nr 34 313 60 15, 663 901616 lub poprzez e-mail: lgd@gornaprosna.pl do dnia 25.04.2023 do godz. 10.00.

DO POBRANIA