Data publikacji: 24 kwietnia 2023

I znowu „popłyniemy” z KSOW-em!

I znowu „popłyniemy” z KSOW-em!

W dniu 27 marca 2023 r. Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 9142/2023 zatwierdził listę ocenionych operacji w ramach Konkursu nr 7/2022 dla Partnerów KSOW.                                                W wyznaczonym terminie do Jednostki Regionalnej KSOW województwa opolskiego wpłynęło 11 wniosków. Kwota dofinansowania wynosi 60 000,00. 12 kwietnia podpisaliśmy  umowę i ruszamy z projektem Nurtem od źródełka!!! Głównym celem operacji będzie wydanie gry planszowej promującej zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, której treść pozwoli wyeksponować wartości polskiej kultury, z jej regionalną różnorodnością i dziedzictwem lokalnych małych społeczności z jednej strony, a poprawą jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich z drugiej. Inspirację do powstania publikacji stanowi wydana również w ramach konkursu KSOW publikacja Śladem sołectw Górnej Prosny. Publikacja ta pozwoliła nam spisać większość najważniejszych informacji dot. naszego rejonu, które stanowią niezwykle ważny element dziedzictwa terenu LGD. Grając w grę która nawiązuje do przyrody, zabytków, miejsc, postaci, ciekawostek z terenu LGD rozszerzamy wiedzę nt. obszaru w którym żyjemy.

Zagrasz z nami?!

Przejdź do strony


Logo Unii Europejskiej
Logo Leader
Logo Górnej Prosny
Logo PROW
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020