Data publikacji: 7 września 2021

Działamy dalej!

Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna” nie zwalnia tempa…

Tegoroczne nabory zakończone. To jednak nie znaczy, że nie mamy co robić. Ku końcowi zmierzają prace związane z wydaniem publikacji dot. naszych 60 wspaniałych sołectw. Zakończył się konkurs na „Aktywne Sołectwo”. Wszystkim sołectwom z całego serca dziękujemy za udział a zwycięzcom gratulujemy! Jesienią planujemy spotkać się jeszcze ze wszystkimi sołtysami na konferencji podsumowującej projekt. Czy to tyle? Nie! Za chwilę ruszamy z kolejnym świetnym projektem. Zaczynamy zbierać przepisy z naszego przysłowiowego „podwórka”. A może chciałbyś być współtwórcą naszej publikacji?! Razem chcemy stworzyć nasz tradycyjny górnoprośniański stół. Celem jaki nam przyświeca jest stworzenie publikacji zawierającej opis lokalnych produktów, które są cennym, często zanikającym w pamięci młodszych pokoleń, dziedzictwem kulturowym naszego zróżnicowanego kulturowo regionu.  Chcemy dotrzeć do produktów nigdzie jeszcze nie opisanych, niesklasyfikowanych, znanych czasem tylko starszym mieszkańcom naszego obszaru. Dlatego też, jeśli znasz potrawę, która gości u Ciebie w domu, jest wyjątkowa dla naszego obszaru, podziel się z nami swoją cenną wiedzą!

Przejdź do strony


Logo Unii Europejskiej
Logo Leader
Logo Górnej Prosny
Logo PROW
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020