Data publikacji: 11 czerwca 2021

Dodatkowe pieniądze na nabory wniosków w LGD

Szybkim krokiem przeskoczyliśmy do 2021 roku z nową pulą środków  w wysokości ponad 173 784 euro. Jest to kwota wynikająca z oszczędności po przewalutowaniu Strategii ze złotówek na euro oraz niewykorzystanych środków z poprzednich naborów.

Dzięki tym środkom będzie można pozyskać fundusze na rozpoczęcie działalności gospodarczej na naszym obszarze, w szczególności przez osoby bezrobotne do 25 roku życia oraz bezrobotne powyżej 50 roku życia.

Mamy nadzieję, że i tym razem nasi mieszkańcy i organizacje nas nie zawiodą i tłumnie przybędą złożyć swoje wnioski w siedzibie LGD. Tradycyjnie również, w trakcie trwania naborów, biuro LGD będzie pełniło dyżury, po to, aby każdy zainteresowany pozyskaniem środków mógł skorzystać z naszego wsparcia i skonsultować wniosek przed jego złożeniem. Zostaną zorganizowane spotkania informacyjno – konsultacyjne. Tematyka szkoleń dotyczyć będzie możliwości włączenia się do realizowanych projektów, omówione zostaną dokumenty oraz zasady interpretacji kryteriów oceny.

Zainteresowanych zapraszamy na naszą stronę internetową www.gornaprosna.pl, do biura LGD oraz na naszą stronę na Facebooku.

Przejdź do strony


Logo Unii Europejskiej
Logo Leader
Logo Górnej Prosny
Logo PROW
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020