Dodatkowe pieniądze na nabory wniosków w LGD

" alt="">

Szybkim krokiem przeskoczyliśmy do 2021 roku z nową pulą środków  w wysokości ponad 173 784 euro. Jest to kwota wynikająca z […]

Szybkim krokiem przeskoczyliśmy do 2021 roku z nową pulą środków  w wysokości ponad 173 784 euro. Jest to kwota wynikająca z oszczędności po przewalutowaniu Strategii ze złotówek na euro oraz niewykorzystanych środków z poprzednich naborów.

Dzięki tym środkom będzie można pozyskać fundusze na rozpoczęcie działalności gospodarczej na naszym obszarze, w szczególności przez osoby bezrobotne do 25 roku życia oraz bezrobotne powyżej 50 roku życia.

Mamy nadzieję, że i tym razem nasi mieszkańcy i organizacje nas nie zawiodą i tłumnie przybędą złożyć swoje wnioski w siedzibie LGD. Tradycyjnie również, w trakcie trwania naborów, biuro LGD będzie pełniło dyżury, po to, aby każdy zainteresowany pozyskaniem środków mógł skorzystać z naszego wsparcia i skonsultować wniosek przed jego złożeniem. Zostaną zorganizowane spotkania informacyjno – konsultacyjne. Tematyka szkoleń dotyczyć będzie możliwości włączenia się do realizowanych projektów, omówione zostaną dokumenty oraz zasady interpretacji kryteriów oceny.

Zainteresowanych zapraszamy na naszą stronę internetową www.gornaprosna.pl, do biura LGD oraz na naszą stronę na Facebooku.