Data publikacji: 17 sierpnia 2021

Babcia gotowała wnuczka przekazała ….

Zapraszamy wszystkich do współpracy przy kolejnym naszym projekcie! Razem chcemy stworzyć nasz tradycyjny górnoprośniański stół. Celem jaki nam przyświeca jest stworzenie publikacji zawierającej opis lokalnych produktów, które są cennym, często zanikającym w pamięci młodszych pokoleń, dziedzictwem kulturowym naszego zróżnicowanego kulturowo regionu.  Chcemy dotrzeć do produktów nigdzie jeszcze nie opisanych, niesklasyfikowanych, znanych czasem tylko starszym mieszkańcom naszego obszaru.  Przenikanie się kuchni polskiej, niemieckiej i śląskiej dało początek wspaniałej różnorodności kulinarnej, którą w większości pamięta się z rodzinnych stołów. Dlatego też, jeśli znasz potrawę, która gości u Ciebie w domu, jest wyjątkowa dla naszego obszaru, czasem nigdzie jeszcze nie opisana, podziel się z nami swoją cenną wiedzą!

Dotację przyznano przez Zarząd Województwa Opolskiego na realizację zadania Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie propagowania idei „Opolskie ze smakiem” poprzez promocję sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie  oraz produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych pn. „Smaki Górnej Prosny”. Dziękujemy!!!

Przejdź do strony


Logo Unii Europejskiej
Logo Leader
Logo Górnej Prosny
Logo PROW
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020