Ankieta dot. wstępnych propozycji projektów/kategorii wsparcia), które powinny zostać uwzględnione w kolejnej Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD.

" alt="">

Szanowni Państwo, Stowarzyszanie LGD „Górna Prosna” już od kilkunastu lat stara się aktywnie wspierać rozwój obszaru gmin: Gorzów Śląski, Praszka, […]

Szanowni Państwo,

Stowarzyszanie LGD „Górna Prosna” już od kilkunastu lat stara się aktywnie wspierać rozwój obszaru gmin: Gorzów Śląski, Praszka, Radłów i Rudniki.

Prosimy o poświęcenie kilku minut, aby zapoznać się z rodzajami projektów zgłoszonymi do realizacji przez mieszkańców (przedsiębiorców, społeczników, przedstawicieli lokalnych samorządów) w ramach kolejnej lokalnej strategii rozwoju Stowarzyszenia LGD Górna Prosna na lata 2023-2027. Propozycje te zgłoszono w trakcie serii spotkań konsultacyjnych, które odbyły się w poszczególnych gminach w październiku br.

Celem ankiety jest upewnienie się co do słuszności zgłoszonych postulatów oraz ich ewentualne uzupełnienie dodatkowymi działaniami, które będą mogły zostać wsparte przez Stowarzyszenie w kolejnych latach.

Zgromadzony materiał zostanie poddany analizie przez Zespół roboczy ds. Lokalnej Strategii Rozwoju, który pracuje nad ww. strategią. Wybór do dofinansowania wszystkich opisywanych niżej zagadnień z pewnością nie będzie możliwy, dlatego pomóż nam wspólnie podjąć najlepszą decyzję.

Ankieta jest anonimowa.

Bardzo dziękujemy! Bądźmy Razem w nowej perspektywie!

https://www.interankiety.pl/f/ZDQgRmzE