Data publikacji: 9 września 2022

1 dniowy  wyjazd studyjno-szkoleniowy dla 50 osób w ramach działań doradczo-aktywizacyjnych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wyjeździe studyjno-szkoleniowym do LGD  „Zielony Wierzchołek Śląska”, którego celem jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, podnoszenie poziomu wiedzy i integracji lokalnych liderów i twórców, prezentację najlepszych przykładów realizacji projektów dofinansowanych w ramach PROW oraz poznanie oferty turystycznej min. tej powstałej w oparciu o zasoby lokalne.

Wyjazd odbędzie się 06.10.2022 roku.

PROGRAM WYJAZDU:

Program Wyjazdu:

1. Przyjazd uczestników 9.00;

2. 9.00  – 10.00  Dankowice – prezentacja Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dankowice – przykłady działań animujących mieszkańców wsi Dankowice, działalność Młodzieżowej Rady Sołeckiej.

3. 10.30 – 11.15 Wilkowiecko – Stowarzyszenie Przyjaciół Wilkowiecka im. Mikołaja z  Wilkowiecka jako przykład zaangażowania mieszkańców wsi w propagowanie i ochronę dziedzictwa kulturowego i historycznego Wilkowiecka

4. 11.30-12.30 Kłobuck – Projekty parasolowe – dobre praktyki dotyczące aktywizacji lokalnych organizacji pozarządowych

5. 12.45-13.45 Obiad – Folwark Kamyk

6. 14.00-15.00 Folwark Kamyk jako miejsce promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego i kulinarnego

7. 15.00 – 16.00 Kamyk – Consonni – realizacja warsztatów kulinarnych jako przykład projektu realizowanego w ramach Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju

8. 16.30-17.00 Zawady – Rozwój turystyki kajakowej na rzece Liswarta (przykłady projektów w ramach PROW 2014-2020)

9. 17.30 – Zawady – Liswarciański Szlak Rowerowy jako przykład działania 19.3 Wdrażanie Projektów Współpracy.

10.17.30 – Uroczysta kolacja – Ośrodek Wypoczynkowy „Pod Grzybkiem”

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego                         w terminie 23.09.2022 r. na adres Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna” Sternalice 81,                   46-333 Sternalice, mailowo: lgd@gornaprosna.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby biura.
W ramach wyjazdu zapewniamy nieodpłatny transport, ubezpieczenie, wyżywienie, bilety wstępu i przewodników.

W przypadku pytań proszę o kontakt pod nr tel. 34 313 60 15 lub 663 901 616.

Załączniki:

– ogłoszenie

– formularz zgłoszeniowy

Przejdź do strony


Logo Unii Europejskiej
Logo Leader
Logo Górnej Prosny
Logo PROW
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020