Informacje dla wnioskodawców

ANKIETA MONITORUJĄCA

Ankietę musi wypełnić każdy wnioskodawca po otrzymaniu płatności końcowej.

KSIĘGA WIZUALIZACJI

Wzory poszczególnych logotypów dostępne są na stronie:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-i-logotypy

PRZYKŁADOWE OZNAKOWANIE

PREZENTACJE DOTYCZĄCE MOŻLIWEGO ZAKRESU, RODZAJU I LIMITÓW POMOCY DLA PROJEKTÓW ORAT TEGO KTO I NA JAKICH ZASADACH MOŻE ZOSTAĆ WNIOSKODAWCĄ/BENEFICJENTEM W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2014-2020

Informacje dla wnioskodawców.pdf

NUMER PRODUCENTA ROLNEGO

Przypominamy, że każdy kto chce ubiegać się o środki w ramach Leadera musi otrzymać numer producenta rolnego.
Numer ten otrzymuje się w ARiMR w odpowiednich oddziałach powiatowych.
powiecie oleskim ARiMR mieści się w Oleśnie przy ul. Powstańców Śląskich 14.

Osoby, które ubiegały się o dopłaty numer ten już posiadają.  

https://www.arimr.gov.pl/ewidencja-producentow-rolnych.html

Przejdź do strony


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".