Uwaga! Ze względu na bardzo słaby zasięg prosimy dzwonić na numer telefonu 34 313 60 15.

 

 

 

Dziś jest: poniedziałek, 30-11-2020
Imieniny: Andrzeja, Maury, Ondraszka
Górna Prosna - przyroda Gorzów Śląski z lotu ptaka Urząd Miasta i Gminy w Praszce Kościół pw. św. Jadwigi w Biskupicach Dożynki w gminie Rudniki Górna Prosna - przyroda Górna Prosna - przyroda Górna Prosna - przyroda

Nabór na wolne stanowisko pracy

Logo Górna Prosna.jpeg

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna” z siedzibą w Rudnikach przy ul. Wojska Polskiego 12 ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - specjalista ds. koordynowania projektów
 
Do bezpośrednich zadań pracownika należy:
  • obsługa związana z naborem wniosków zgłaszanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Górna Prosna
  • Organizacja pracy rady Stowarzyszenia oceniającej projekty
  • Przygotowanie i składanie wniosków o pomoc na funkcjonowanie LGD i realizację przedsięwzięć
  • Przygotowanie i składanie wniosków o płatność pośrednią i ostateczną
  • przygotowywanie odpowiednich sprawozdań
  • nadzór nad realizacją rzeczową przedsięwzięć oraz kontrola wypłat środków z tytułu realizacji umów
  • monitorowanie realizacji umów
  • Przygotowanie sprawozdań z realizacji LSR dla Zarządu
  • Koordynowanie projektów współpracy
  • Sporządzanie opinii dotyczących problemów związanych z realizacją projektów
  • Przeprowadzenie końcowego rozliczenia rzeczowego pod względem zgodności z warunkami Umów o pomoc
  • Poszukiwanie możliwości dofinansowania dla projektów Stowarzyszenia
  • Realizacja projektów Stowarzyszenia
  • Przygotowanie i prezentacja informacji na temat projektów
  • Zbieranie wniosków i ich analiza pod względem formalno-prawnym i zgodności z LSR oraz przedstawianie ich Radzie Stowarzyszenia
  • Pisanie sprawozdań z imprez, szkoleń, konferencji i seminariów organizowanych przez Stowarzyszenie.
  • Udział w szkoleniach, konferencjach i targach oraz reprezentowanie Stowarzyszenia na innych spotkaniach i imprezach na polecenie Kierownika biura.
  • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa, Statutu i bieżących działań Biura LGD.
 
Wymagane kwalifikacje:
1)      Wykształcenie wyższe;
2)      Staż pracy: minimum 3 lata
3)      Doświadczenie w zakresie realizacji projektów na terenach wiejskich;
4)      umiejętność obsługi komputera w zakresie: edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, programów do prezentacji,
 
 
 
 
Pożądane kwalifikacje:
1)      Wykształcenie wyższe (ekonomiczne, techniczne lub inne o profilu zbliżonym do zakresu obowiązków);
2)      Znajomość problematyki i doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów ze środków UE
3)      Doświadczenie w aplikowaniu o dofinansowanie projektów
4)      Znajomość zagadnień związanych z PROW 2007-2013,
5)      Prawo jazdy kat. B.
5)      systematyczność, dokładność, odpowiedzialność, samodzielność, komunikatywność,
            umiejętność pracy w zespole. 
 
Wymagane dokumenty:
 1. Życiorys (CV)
 2. list motywacyjny
 3. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 5. podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 6. podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne,
 7. podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002r Nr 101, poz. 926 ze zm.  
 
Sposób i termin składania ofert:
Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są od 11.01.2010 do 25.01.2010r  w zamkniętych kopertach, z dopiskiem (nabór na stanowisko specjalista ds. koordynowania projektów w Biurze Stowarzyszenia LGD „Górna Prosna”)
 
W/w dokumenty można składać osobiście w Biurze Stowarzyszenia w godzinach od 8.00 do 14.00, od poniedziałku do piątku lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Stowarzyszenia, w taki sposób aby dotarły do biura najpóźniej w ostatnim dniu terminu składania dokumentów określonego w ogłoszeniu.
 
 
Adres do korespondencji:
Stowarzyszenie LGD „Górna Prosna”
ul. Wojska Polskiego 12
46 -325 Rudniki
Tel. 034/ 343 57 54
 
 
Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna”
 
Szukaj na stronie
Obiekty turystyczne
Pogoda
Kalendarz wydarzeń
Statystyka odwiedzin
Dzisiaj: 1302
W tym miesiącu: 50755
Wszystkich odwiedzin: 4297547

Ankieta Monitorująca Ankieta
monitorująca
realizację LSR

 

 

Mapa serwisu

 

Zagłosuj w sondzie:

Czy podoba Ci się strona www?